Vatandaşlık Edinin

Rusya federasyonu vatandaşlığını almak

Rusya federasyonu vatandaşlığını almak için gerekli belgeler

Rusya federasyonu vatandaşlığına başvurmak isteyen yabancılar veya vatandaşlığı olmayıpta ebeveynlerinden biri Rusya federasyonu vatandaşlığına sahip kişiler(federal kanunun A bendi ,bölüm 1,madde 14 –rusya federasyonu vatandaşlığı hakkında ) için gerekli belgeler :

1 –sürekli oturma izni belgesi

2-Gelir kaynağı ve maaşı gösterir resmi belge

3-Rusça bildiğine dair belge (bu şarttan muaf kişiler den istenmemekte )

4- başvuru yapan kişinin doğum belgesi

Ebeveynlerinden biri Rusya federasyonu vatandaşlığına sahip ve ikamet yeri Rusya federasyonu olan kişiler için gerekli belgeler :

1-Rusya federasyonu vatandaşlığına sahip anne veya babanın pasaportu ve resmi Adress bilgileri

2-Başvuranın vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığından çıktığına dair resmi belge ,gerektiğinde belgenin posta ile gönderildiğine dair fatura aslı

Rusya federasyonu vatandaşlığına başvurmak isteyen 1.eski Sovyetler birliği vatandaşları 2. herhangi bir eski sovyetler birliği ülkesinde ikamet edenler (vatandaşlığına sahip olmaksızın) için gerekli belgeler:

1-Sürekli oturma izni belgesi

2-Gelir kaynağı maaş gösterir resmi belge

3-Rusça bildiğine dair belge(bu şarttan muaf kişiler den istenmemekte )

4-başvuranın eski sovyetler birliği vatandaşı olduğuna dair belge (doğum belgesi,sovyetler birliği pasaportu)

Rusya federasyonu vatandaşlığına başvurmak isteyen 1. Herhangi bir eski sovyetler birliği ülkesi vatandaşları 2.01/07/2002 tarihinden sonra Rusya federasyonu eğitim kurumlarında orta ve yüksek ihtisas eğitimi alan kişiler (federal kanunun B bendi, bölüm 1 ,madde 14 )için gerekli belgeler:

1-Sürekli otruma izni belgesi

2-Gelir kaynağı ve maaş gösterir resmi belge

3-İhtisas eğitimi bitirme diploması, yüksek ihtisas bitirme diploması, master diploması ve Rusya federasyonunda diplomayı veren eğitim kurumundan eğitim programını tamamladığına dair belge

4-Başvuranın Vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığından çıktığına dair belge,gerektiğinde belgenin posta ile gönderiminin fatura aslı

Rusya federasyonu vatandaşlığına başvurmak isteyen 1.Rusya federasyonu doğumlu olanlar 2.eski sovyetler birliği vatandaşlığına sahip olanlar (federal kanunun A bendi,bölüm2,madde 14 )için gerekli belgeler:

1-Sürekli oturma izni belgesi

2-Gelir kaynağı ve maaş gösterir resmi belge

En az 3 yıldır Rusya federasyonu vatandaşı ile evli olanlar (federal kanunun B bendi,bölüm 2 ,madde 14) için gerekli belgeler:

1-Sürekli oturma izni belgesi

2-Gelir Kaynağı ve maaş gösterir resmi belge

3-Başvuranın vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığından çıktığına dair belge,gerektiğinde belgenin posta ile gönderiminin fatura aslı

4-Rusça bildiğine dair belge(bu şarttan muaf tutulan kişiler den istenmemekte )

5-Evlilik cüzdanı ve Rusya federasyonu vatandaşlığına sahip olan eşin pasaportu

Rusya federasyonu vatandaşlığına başvurmak isteyen 1.yabancılar 2.vatandaşlığı olmayan engelliler (çalışamaz durumda olanlar )3.veya Rusya federasyonu vatandaşlığına sahip engelli oğlu veya kızı (18 yaş ve üstü ise ) olan kişiler (federal kanunun B bendi,bölüm 2,madde 14 ) için gerekli belgeler:

1-Sürekli oturma izni belgesi

2-Gelir kaynağı ve maaş gösterir resmi belge

3-Başvuranın vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığından çıktığına dair resmi belge,gerektiğinde belgenin posta ile gönderiminin fatura aslı

4-Rusça bildiğine dair belge,(bu şarttan muaf olan kişilerden istenmemekte)

5-Rusya federasyonu vatandaşlığına sahip olan oğlun veya kızın doğum belgesi ve pasaportu, çalışamaz durumda ve engelliler için çalışamaz veya engelli olduğuna dair Tıbbi ve resmi bir kurumdan belge(emekliler için emeklilik belgesi erkekler 65 yaş ve üstü, kadınlar 60 yaş ve üstü)

Rusya federasyonu vatandaşlığına başvurmak isteyen eski sovyetler birliği ülkelerinden rusya federasyonuna gelen 01/07/2002 tarihine kadar Rusya federasyonunda ikamet eden vatandaşlığı olmayan veya yabancı uyruklu engelliler(çalışamaz durumda olanlar) için gerekli belgeler:

1-Sürekli oturma izni belgesi

2-Gelir kaynağı ve maaş gösterir resmi belge

3-başvuranın vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığından çıktığına dair resmi belge,gerektiğinde belgenin posta ile gönderiminin faturasının aslı

4-Rusça bildiğine dair belge(bu şarttan muaf olan kişilerden istenmemekte)

5-Rusya federasyonu vatandaşlığına sahip olan oğlun veya kızın doğum belgesi ve pasaportu,çalışamaz durumda veya engelli başvuranlar için çalışamaz veya engelli olduğuna dair Tıbbi ve resmi kurumlardan belge (emekliler için emeklilik belgesi erkekler 65 yaş ve üstü,kadınlar 60 yaş ve üstü)

Yeterli düzeyde Rusça bildiğine dair ispat eden belgeler:

1.Rusya federasyonu resmi kurumları tarafından verilen lise eğitimini tamamladığına dair belge

2.01/09/1991 tarihine kadar eski sovyetler birliği resmi eğitim kurumlarından alınan belgeler kabul edilir

3-01/09/1991 tarihinden sonra Rusya federasyonu eğitim kurumlarından alınan belgeler kabul edilir

4-Rusya federasyonu ve dışından (eğitim bakanlığı ruhsatlı eğitim kurumlarından) alınan temel Rusça bilgisi sınav belgesi

5-Rusya federasyonu dışındaki eğitim kurumlarından verilen dil belgesinin (transkript ile birlikte) tercümesi ve noter tarafından tasdiklenmiş hali

Rusça yeterlilik belgesinden muaf olan kişiler aşağıdaki gibidir:

1-65 yaş ve üstü erkekler, 60 yaş ve üstü kadınlar

2-engelli kişiler