(English) (Адыгэбзэ) Урысейм пIалъэкIэ ущыпсэуну хуит узыщI тхылъыр

1.Geçici Oturum İzni  Başvuru  Formu

2.RF’nda  Yabancı Vatandaşların Yasal Kalışları Hakkındaki Federal Yasa

3.KBC   Geçici Oturum İzni  Başvuru Formu Örneği

4.Pasaporta Basılan Geçici Oturum İzni  Kaşe Örneği

5.Geçici Oturum İzni Kararnamesi.