Приглашения

Rusya Federasyonu’na Giriş Davetiyesi

RF’na   İş davetiyesi ile giriş için , Kabardey-Balkar  Toplum Derneği  “Perit”  ( burada Perit olarak anılacaktır)  yardımıyla alınması için gereken belgeler:

1. Davet edilen yabancı  uyruklu vatandaşın, kalacağı  sürenin bitiminden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olan uluslararası  pasaportunun  fotokopisi.  Pasaportun kopyası  faks kağıdının  üzerinde kabul edilmemektedir.

Örnek 1.  Tek veya iki giriş-çıkışlı   ( 3 aylık ) vizenin alınması için 01 Mart 2012 tarihinde Perit’e başvurdunuz.  RF’na   giriş için yapılan başvuru   incelenirken, Göçmen Bürosundaki   bir aylık inceleme süresi düşünülerek,  RF’ na muhtemel giriş tarihi belirlenmektedir.  Eğer başvuruda muhtemel giriş tarihini 15 Nisan olarak belirlediysek, ülkede kalma  süresinin  bitiş tarihi 15  Temmuz olacaktır. Bu durumda  pasaportun geçirlilik süresi 15 Ocak 2013 tarihinden önce bitmemelidir.

Örnek 2.  Çok giriş-çıkışlı  (1 yıllık) vizenin alınması için 01 Mart 2012 tarihinde Perit’e başvurdunuz.  RF’na  giriş için yapılan başvuru  incelenirken, Göçmen Bürosundaki   bir aylık inceleme süresi düşünülerek,  RF ‘na muhtemel giriş tarihi belirlenmektedir.  Eğer başvuruda muhtemel giriş tarihini 15 Nisan olarak belirlediysek, ülkede kalma  süresinin  bitiş tarihi 14  Niısan 2013 olacaktır. Bu durumda pasaportun geçirlilik süresi 14 Ekim 2013 tarihinden önce bitmemelidir.

2.  Her davet edilen kişi için – yaşına  bağlı olmaksızın- 500 rublelik harç makbuzu. Rusya Sberbankta harç ödenmesi için ödeme bilgileri: ( KBC , Federal Göçmen Bürosu Birimi) УФМС КБР р/с №40101810100000010017, БИК 048327001, ИНН 0721013126, КПП 072101001, КБК 19210806000011000110)  Açıklama : Ödeme türü  “ Davetiye”.

3.   18 yaşından küçük çocuklar için   doğum belgesi  veya  aile nüfus kaydının noter tasdikli rusça tercümesi. RF sınırları içerisinde rusçaya çevirilebirir ve noter tasdiği yapılabilir.

Ayrıca RF’ nuna Giriş Davetiyesinin  alınması için aşağıdaki bilgiler gereklidir:

–          Talep edilen vize türü (kaç kerelik vize :bir,iki, çok giriş-çıkışlı)

–          Rusyada gidilecek şehirler

–          Oturum bölgesi (kalınacak bölge)

–          Davetiyenin alınış yeri (Ülke, şehir)

–          Çalışma yeri ve  adresi,  görev

–          Muhtemel bulunma adresi

Perit Derneği,  RF davetiyesi başvurularını  sadece,  adigeler ( kabardey, bjedug, shapsığ, abzeh…) , abazin ve abhaz lara  ( tümü  ileride çerkes olarak anılacaktır) için veya aşağıdaki durumda olanlar için kabul etmektedir:

a)      eşlerden biri çerkes olup, diğeri rusya yasalarında  soydaş olarak kabul edilebiliyorsa,

b)      babanın  çerkes olduğu karışık evliliklerde.

« Rusya Federasyonu’nun yurt dışında yaşayan  soydaşlarla ilgili  siyasi  politikası hakkındaki , 24 Mayıs 1999 tarihli,99-F3 nolu  1. Federal   Yasası’na göre: Bir devlette doğmuş, o devlette yaşamış veya yaşamakta olan ve dil, tarih,kültür, gelenek gibi genel  özelliklerini taşıyan kişiler veya onların çocukları… soydaş sayılabilmektedir. Bu yasa ; RF vatandaşı oldukları halde , başka ülke vatandaşı olup   sürekli RF sınırları dışında yaşayan kişileri ,  RF sınırları dışında yaşayan,  ve tarihi anavatanları RF sınırlarında olan milletlerden olan veya  ataları RF sınırları  içerisinde yaşamış,  kültürel, manevi  ve hukuksal  bağlar nedeniyle  kendi iradesi ile  tercihini yapmış olan kişileri, SSCB vatandaşı olan , SSCB kapsamına giren cumhuriyetlerde yaşamış ve bu cumhuriyetlerin  vatandaşlığını almış  olan veya vatandaşlık almadan  ikamet etmiş olan kişileri kapsamaktadır.

  1. Davetiye Formu